logo   logos

Actualitat

 
 

Campanya per aplicar la reforma horària a esplais i caus

La Direcció General de Joventut i la Iniciativa per a la Reforma Horària han editat sis postals digitals adreçades als esplais i caus d’arreu de Catalunya que inclouen fins a 25 consells i recomanacions per a millorar el temps educatiu i d’oci en el lleure, una iniciativa amb la qual es pretén conscienciar monitors, caps escoltes i dirigents sobre diferents aspectes d’organització que es poden millorar per canviar els hàbits horaris.

En concret es pretén racionalitzar els horaris en aspectes com la planificació del temps; la sistematització i millora de la comunicació; l'adaptació dels horaris de les sortides; a campaments i colònies; l'educació en l’ús del temps quotidià; la sensibilització sobre l’ús i conveniència de la reforma horària i promoure que es compleixin els terminis establerts i assumir els compromisos adquirits.

Benestar Social i Família ha enviat les postals digitals a les 800 entitats d’educació en el lleure, a les 31 escoles de formació d’educadors en el lleure i als 12.000 monitors, caps escoltes i directors de lleure que hi ha a Catalunya, per tal que les tinguin presents en els seus processos de planificació i disseny de les activitats.

Per la seva banda, els 20 albergs gestionats per l’Agència Catalana de la Joventut han adaptat ja els seus horaris a les recomanacions de la Iniciativa per a la Reforma Horària per fer-los més racionals i possibilitar un ús del temps en sintonia amb el de la resta de països europeus. Així mateix, l’Agència Catalana de la Joventut impulsarà horaris racionals als programes socials de L’Estiu és Teu o el Vacances en família, que es duen a terme a la xarxa pública d’albergs Xanascat.

 

Tornar enrera

 

 

text
Amb el suport de:
logos_geneajunt
Webs d'interès:
logos_interes
Associació Diomira | Vilamarí, 54 | 08015 Barcelona | Telf. 93 425 48 23
diomira.org clic cnjc