logo   logos
   

A fons

PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTCA
   

Una altra manera de fer política

Text: Carles Agustí, comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme de l'Ajuntament de Barcelona
Fotografia: Participació Ciutadana i Associacionisme de l'Ajuntament de Barcelona
 
  carles_agusti
Des de ja fa uns anys la societat emet signes d'esgotament en la seva relació amb el món polític, sigui administratiu o de partits. Segurament podem trobar-ne les causes en el fet que la societat ha evolucionat més ràpidament que les estructures polítiques en tots aquests anys. Poc te a veure la societat catalana, i també espanyola, de la transició, amb l’actual, més formada, més madura, més inquieta, amb la democràcia consolidada, amb l’ampliació de fronteres i de coneixements que ha comportat la globalització. Mentrestant, les estructures polítiques han avançat més lentament, potser per la sempre immediatesa electoral en el cas dels partits, o per l’absorció del dia a dia que representa governar.
La qüestió és que, des de fa temps, tenim una creixent escletxa entre política i societat, escletxa davant la qual sovint la política ha actuat amb un excés d’autisme, o de creure que era un fenomen passatger i que aviat o tard tornaria tot a la normalitat, res més lluny d’això.
És aquí on apareix un element realment distorsionador i fins i tot perillós, com és l’exclusió de la ciutadania de les responsabilitats polítiques, una exclusió derivada segurament de que no se l’ha tingut prou en compte durant molts anys, fet que deriva en aquesta actitud autoexcloent de considerar “polítics” només a qui governa o està en partits, i atribuir-los tota la càrrega i responsabilitat de govern. Doble error. Primer perquè polítics ho som tots, tots tenim opinió, tots creem opinió ni que sigui a través de les converses o de les xarxes socials, tots tenim ideals, ideologia, inquietuds i somnis també en el terreny de la construcció social. Tots som, doncs, polítics.
I doble error també perquè governar és cosa de tots, tan error és el govern que no implica els seus ciutadans en les tasques de governabilitat, com el ciutadà que se n’exclou. Els governs, per sort, ja no poden fer-ho tot sols, necessiten dels ciutadans i ciutadanes. Són molts els àmbits on això és possible, no només des de la participació clàssica, sinó implicant-se en la mateixa gestió de serveis, projectes o polítiques municipals. Qui millor que els ciutadans d’un barri o carrer coneixeran aquell espai, qui millor que els professionals, experts, associacions o empreses d’un determinat sector coneixeran aquest. Doncs impliquem-los en les tasques de governabilitat, de manera directa.
Per a fer això bé, per implementar aquest “Governar amb les persones” del qual parlem a l’Ajuntament de Barcelona, cal una assumpció per part de tots del principi de drets i deures, els drets democràtics dels ciutadans i ciutadanes, i també l’”obligació” moral d’implicar-s’hi.
"Una participació ciutadana de qualitat ha de garantir tres passos; el de creació de canals, el d'interiorització i el de resposta, altrament no estem en un àmbit d'implicació o participació ciutadana real"
D’altra banda, i a nivell més tècnic, hem de garantir que els tres moments de la participació ciutadana siguin reals. Primer la creació de canals, cal garantir, des de l’administració, tants canals de participació com siguin necessaris per tal de garantir a la seva vegada que tots els ciutadans puguin expressar les seves opinions. No tots els ciutadans estan igual d’implicats, cal respectar el dret a no participar, en tot cas, tots els qui vulguin fer-ho, han de poder fer-ho.
I no tots els ciutadans s’expressen a través dels mateixos canals, uns estan associats, altres no, a uns els agrada venir i expressar-se en reunions presencials, altres ho fan de manera més còmoda a través de les xarxes socials etc... Sense oblidar-nos el més mínim dels ciutadans que, pels motius que sigui, sovint aliens a ells mateixos, no estan associats, no coneixen els espais participatius presencials, o no hi vindran mai, o ni tampoc tenen connexió o facilitat d’ús d’internet. També cal garantir els mecanismes de participació d’aquests ciutadans.
El segon pas és interioritzar el que diuen aquests ciutadans. Quantes vegades hem vist grans muntatges des de l’administració pública, grans shows teòricament participatius, grans inversions i despeses, espais mediàtics, que únicament serveixen per a que els ciutadans s’expressin però sense poder d’influència real en el govern de l’àmbit que sigui. Són el que anomenem “cortines de fum”, grans shows sense influència real. Més enllà de muntar els mecanismes necessaris per recollir l’opinió ciutadana, aquesta ha de ser interioritzada pel Govern que correspongui, és el que es coneix com a procés d’interiorització. Portar-lo a terme requereix primer de la sensibilitat necessària per a fer-ho, però més enllà de l’actitud, també una organització interna, dotada de les eines necessàries, per a fer-ho possible.
Finalment, el tercer pas és el de la resposta. És imprescindible que els ciutadans i ciutadanes que hagin dedicat un temps a opinar sobre alguna qüestió concreta, fent preguntes o proposant solucions concretes, tingui una resposta, en el sentit que sigui, d’implementació de la seva solució, o de rebuig d’aquesta, però resposta. El contrari desincentiva la pròpia participació ciutadana, doncs difícilment tornarà a participar algú que ha dedicat un temps ha pensar o proposar solucions sobre un tema concret, i hagi influït o no en aquest, i no hagi obtingut cap tipus de resposta.
Una participació ciutadana de qualitat ha de garantir aquests tres passos, el de creació de canals, el d’interiorització i el de resposta, altrament no estem en un àmbit d’implicació o participació ciutadana real.
Per tal de donar la resposta correcta, hem d’analitzar també què volen els ciutadans, què estan reclamant exactament. Els ciutadans no estan demanant governs assemblearis, però sí entendre què passa, comprendre-ho i participar en allò que els afecta. Els ciutadans reclamen més transparència i també pedagogia, que vol dir entendre què passa en aquell àmbit on ells han delegat el lideratge (que no tota) de la governança, i on hi van a parar els seus impostos. Transparència, pedagogia i eines per tal de poder implicar-se i participar sobretot en aquells assumptes que més els afecten. És en base a aquests criteris que hem d’aplicar la nova manera de fer política.
S’ha parlat molt darrerament de vella política i nova política, i a fe que existeix, la política antiga ha perdut la connexió amb els ciutadans, la nova, la única vàlida, vol recuperar-la.
És en tot això on resideix la resposta sobre si els ciutadans participen prou o no en política. Els ciutadans no participaran per defecte en tot, sinó sobretot en allò que noten que els afecta, si els governs sabem trobar els mecanismes per a recollir l’opinió dels ciutadans, aquests participen, si errem en els mecanismes, no ho faran, i no voldrà dir que no tinguin ganes de participar, sinó que haurem errat en la manera de recollir la opinió. En aquest sentit és moltes vegades aconsellable la multiplicitat de canals, no només reunions, no només anar a buscar el ciutadà, no només xarxes socials, sinó tot alhora o el més apropiat a cada cas segons el públic amb el que tractem.
Si volem una societat que participi i uns governs oberts que no només fomentin aquesta participació sinó que la necessitin, és fonamental el que comentàvem dels drets i els deures, participar és un dret, però els ciutadans també ho haurien d’assumir com un deure, no ha de ser una obligació, sinó sortir de natural l’implicar-se en la societat. Avui dia, i en bona part, però no només, gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació, podríem dir que es pot votar cada dia, no el vot d’urna, que segueix sent el més important de tots, sinó el vot d’opinar, d’influir, de participar, el podem fer acudint a molts espais d’opinió oberts o a través de les xarxes socials.
I és en aquest “cada dia” que entre tots hem de conscienciar i formar a les noves generacions de catalans, els més joves. Ensenyant democràcia i mecanismes de participació a l’escola, hem d’aconseguir que de manera natural s’impliquin i participin, que passin del cada 4 anys al cada dia. La participació infantil i juvenil doncs, totes les variants del mateix, i les organitzacions i associacions que es dediquen a fomentar-la, tenen doncs un paper clau en la construcció d’aquesta nova societat (des d’un punt de vista polític) marcada per una nova manera de fer política, on tots som polítics i on és responsabilitat de tots governar.
boto_enrere
Associació Diomira | Vilamarí, 54 | 08015 Barcelona | Telf. 93 425 48 23
diomira.org clic