logo   logos
   

A fons

CAP A UNA XARXA DE PROFESSIONALS DEL TREBALL AMB JOVES
   

Propostes de futur de la xarxa europea BYWT

Text: Carles Vila Mumbrú, Cristina Giménez Barrera i Sergi González Comas - BYWT
 
 

Els professionals de treball amb joves de l’àmbit europeu reunits al BYWT Barcelona Meeting van definir com hauria de ser una xarxa europea transversal

El BYWT Barcelona Meeting va reunir professionals de 12 països de la Unió Europea amb la finalitat de debatre a l’entorn de la necessitat de crear una xarxa del treball amb joves en l’àmbit europeu. En paral·lel als professionals catalans, els participants europeus també van debatre en grups de treball a l’entorn dels tres blocs temàtics proposats. Recollim a continuació un resum de les principals conclusions que es van recollir als tres àmbits de debat.

Bloc 1: Fer
La varietat i diversitat d’enfocaments, contextos i experiències van generar una rica barreja de punts de vista i debats en profunditat entre els diferent participants. No obstant, es va arribar a diversos consensos a través de la reflexió conjunta.
El treball juvenil pot ser vist des de diferents punts de vista: des de la informació a la guia, de donar consell a donar suport a les diferents oportunitats per als i les joves. En qualsevol cas, s’ha identificat un contínuum d’activitats des dels següents camps: promoció, participació, intervenció, informació del sistema, compromís voluntari i apoderament.
Sobre l’apoderament, s’ha de dir que té una perspectiva doble: d’un cantó, apoderar la gent jove, donar-los habilitats i eines i, d’un altre, el que és més important, compartir el poder amb el jovent. Això representa un canvi fonamental, tot canviat l’horitzó d’expectatives i forçant els projectes a anar més enllà.
Malgrat que cada context és diferent, el que és comú és la no transversalitat de programes i polítiques de joventut. Aquests projectes són generalment parts (petites) de sistemes més grans d’atenció, no massa ben connectats amb la resta o sent un apèndix del conjunt. Hi ha una consciència clara que aquest enquadrament ve determinat per la ideologia, la posició de poder i l’ús del pressupost.
Finalment, el diàleg és una porta a obrir els projectes i a crear noves possibilitats. Per això és necessari el contacte amb nous agents. Els i les treballadores de joventut haurien d’estat al mig de les diferents direccions del diàleg, tot provant de trobar un equilibri entre individus, grups, sistemes i necessitats.

Bloc 2: Necessitats/Oportunitats
La primera assumpció per avaluar les necessitats és que la gent jove no és un problema, i en conseqüència els serveis no han de ser els solucionadors finals ni respondre a les situacions via tractaments d’urgència. Això porta a la idea de canviar el marc i els límits en què s’emmarca la gent jove i els serveis per a ells i elles: cultura, dret, societat, gènere, bretxa de gènere entre generacions, prejudicis.
Hi ha un obvi suport financer per mantenir els diferents projectes i serveis, però també és necessària una motivació extra per ser capaç d’identificar, entendre i abordar les noves situacions, problemes i oportunitats de la joventut. És necessària una actitud absolutament proactiva dels professionals per afrontar-les.
Pel que fa a les potencialitats, els serveis s’haurien d’enfocar a desenvolupar noves eines i competències. De tota manera, s’ha d’estar alerta amb el “mantra” de l’emprenedoria. L’emprenedoria no és la “panacea” universal per als problemes socials, educacionals i laborals, tot disfressant al cap i la fi interessos ideològics particulars. Una asserció més adequada seria el dret absolut a cometre errors.

Bloc 3. Coses a fer (canvis)
La classificació de dimensions proposada va ser considerada com a adequada per part dels participants.
Mentalitat. És crític ser proactiu i tenir una mentalitat positiva. És la manera de tenir una visió oberta. Com a exemple, dues frases utilitzades pels projectes holandesos: “sempre guanyar o aprendre” o “prova de ser el millor que tu pots ser”.
Organització. La rendició de comptes no només s’hauria d’adreçar als governs o als finançadors, també ho hauria de ser cap al jovent: tenen el dret a saber què fan els treballadors i treballadors i per a què. En conseqüència, la cooperació i el respecte són els pilars del treball quotidià i de les estratègies a llarg termini.
Competències professionals. Irònicament, hi ha una manca d’algunes competències associades a la joventut o als llenguatges de la joventut com a comunicació, xarxes o intel·ligència emocional. Hi ha, però, també una demanda per més competències en pressuposts.
Desenvolupament interprofessional i interorganitzacional. Una fórmula matemàtica és una metàfora per l’esperit de cooperació: 1+1 =3. En altres paraules, “El poder de Tots Junts” o, en altres paraules, “Be Youth Worker Today”.
Per què i per a què. Les respostes són bescanviables: un món millor pot ser tant una raó com una finalitat. Igual passa amb crear canvis positius, apoderar, conviure, oferir oportunitats i guia, promoure la participació, encarar un futur millor o promoure millors oportunitats.
El treball amb joves és en definitiva un ethos de respecte, un pathos d’empatia i un logos de coneixement empíric.
Propostes de futur
Com a reptes immediats, els professionals van valorar la conveniència de crear un grup de Facebook, de donar difusió de la xarxa amb un article a la web de POYWE-Professional Open Youth Work in Europe i de difondre les pròpies conclusions recollides a la trobada.
A continuació es resumeixen les propostes de futur en relació a les diverses temàtiques treballades:

La xarxa
- Creació d’una xarxa, però amb un toc informal i lleuger, sobre la base d’un memoràndum d’entesa.
- La xarxa hauria de ser formal.
- La xarxa és més gran que una conferència.
- Ha de servir per:
- Compartir pràctiques i oportunitats per a la gent jove.
- Intercanviar bones pràctiques i definir reptes comuns.
- Intercanviar bones pràctiques, sobretot per a temes nous i emergents, com la radicalització, i entendre el rol dels professionals en aquest procés.
- Moure a la UE a reconèixer la professió del Treball amb Joves.
- Desenvolupar una metodologia comuna del treball amb joves a Europa.
- Reconèixer que tenim diferències entre nosaltres i que vivim en diferents contextos i amb diferents problemàtiques (pornografia, drogues, refugiats).
- Compartir el coneixement de les xarxes existents.
- Implicar a més gent jove i aconseguir participació.
- Ser més creatius, fent servir els cinc sentits, menys teoria i més abstracció.

Comunicació
- Creació d’un grup de Facebook per a la comunicació, l’intercanvi d’idees i propostes innovadores. Fer la comunicació més directa i també un fòrum interactiu per a l’intercanvi.
- Comunicació directa, a través d’Skype, per exemple.
- Traduir eines i documents a l’anglès per una millor comunicació.
- Millorar: la comunicació necessita ser clara.
- Definir els tipus de comunicació, quines són les possibles eines per ajudar al treball conjunt.

Resultats
- Publicar un informe per compartir i avaluar el BYWT Barcelona Meeting.

Projectes

Investigació
- Fer recerca sobre el treball amb joves, definir les necessitats dels professionals del treball amb joves, ja que han de ser redefinits de forma anual.

Visites
- Intercanviar visites entre les organitzacions part per tal de conèixer bones pràctiques així com intercanviar idees i desenvolupar les habilitats per al treball amb joves.
- Visitar institucions, però que siguin joves els qui ens introdueixin al centre, menys ‘safari’, més interacció.
- Projecte Autobús: Agafar un autobús a través d’Europa i que la gent jove pugui visitar diferents projectes. Les trobades amb joves han de ser informals.

Reunions, conferències, esdeveniments
- Organitzar una altra trobada basada en un tema, objetivos comunes... Un altre tema pot ser trobar les habilitats necessàries per al treball amb joves. Temes específics: el primer tema ha de ser decidit almenys entre un o dos més.
- Fer una reunió anual o biannual per parlar d’objectius, però també per avaluar l’èxit de la xarxa.
- Cada any haurien de tractar de reunir-nos i col·laborar.
- Fer el Fòrum Europeu del Treball amb joves, per convidar els professionals del treball amb joves a reunir-se per desenvolupar conceptes, coneixements i habilitats.
- Erasmus+, intercanvis i parternariats estratègics.
- Comprensió dels contextos i compartir expertesa i recursos, reunir-se virtualment però també de forma presencial és vital per al desenvolupament d’idees.
- Millorar amb més espais oberts, espais en blanc, imaginant conceptes, què voldríem discutir.
- Necessitat d’una metodologia oberta.
- Abans de la conferència necessitem més informació per arribar millor preparats.
- Seria interessant disposar de tallers interactius; per exemple, com fer el treball de carrer, com iniciar una conversa amb una persona jove.

Formació
- Formació per ajudar.
- Organitzar un curs de formació sobre resolució de conflictes
- Crear un programa d’educació formal per a professionals del treball amb joves.
- Traduir les eines del treball al carrer en particular.

 
boto_enrere
Associació Diomira | Vilamarí, 54 | 08015 Barcelona | Telf. 93 425 48 23
diomira.org clic