logo   logos
   

A fons

CAP A UNA XARXA DE PROFESSIONALS DEL TREBALL AMB JOVES
   

Propostes de futur de la xarxa catalana BYWT

Text: Carles Vila Mumbrú, Cristina Giménez Barrera i Sergi González Comas - BYWT
 
 

La celebració del BYWT Barcelona Meeting ha estat el primer pas per a la creació d’una xarxa que acompanyi els professionals del treball amb joves en la seva trajectòria laboral. Una xarxa que es planteja a partir de principis d’igualtat, horitzontalitat, compartida i oberta; amb un caràcter molt clar entre flexible, formativa i reivindicativa

 

Amb el projecte BYWT i un dels seus passos més rellevant, el Meeting celebrat a Barcelona del 25 al 27, hem trencat una de les barreres més important que el projecte havia de superar el més aviat possible: la barrera de plantejar el treball amb joves, no només com un element d’identificació entre professionals, sinó d’entre treballadors de diferents àmbits i sectors professionals.
Amb aquest objectiu complert calia parlar sobre la conveniència d’invertir temps i dedicació per anar posant elements d’un model de treball més relacional, enfront al gerencial, que ens aportés a tots i totes, sectors públics i privats, una xarxa que no tant sols ens identifiqui sinó que ens ajudi i ens faciliti una formació i ens acompanyi en una trajectòria laboral, cada com més integral però a l’hora fragmentada.
Una xarxa que, sense portar més feina afegida, és pot intuir més com una plataforma amb principis de igualtat, horitzontalitat, compartida i oberta; amb un caràcter molt clar entre flexible, formativa i reivindicativa.
Una xarxa vista com a mètode però que aporti qualitat, coherència i sentit comú al sistema actual d’atenció als joves. Una xarxa que prioritzi el valor humà davant del tecnològic, descentralitzada, que treballi per comissions, amb productes de petit format però de gran influència, una xarxa que no s’allunyi dels joves, que agradi i cuidi dels professionals, que s’adapti als temps canviants i connectada amb la realitat d’Europa.
A continuació presentem un resum de totes les propostes d’accions generades a partir de les propostes per a la futura xarxa presentades dins dels diferents grups de treball i en el transcurs d’un espai obert de debat i discussió. Un recull d’aquelles aportacions relacionades directament en la creació d’una xarxa de professionals de joventut.

Propostes per a la definició de la xarxa (Part discursiva)

1. Paper descentralitzat i transversal de la xarxa.
2. De caràcter col·laboratiu, voluntari i innovador.
3. Obrir-nos a professionals de sector no específicament de joventut.
4. Incloure professionals, voluntaris i joves que treballi amb i per joves.
5. Principis d’igualtat, horitzontalitat, compartida i oberta.
6. Amb un caràcter molt clar entre flexible, formatiu i reivindicatiu.
7. Plataforma per influir a la societat.
8. Amb temàtiques que formin part del debat social actual i amb benefici del i la jove.
9. Facilitar la creació d’espais per compartir experiències, projectes i metodologies.
10. Facilitar les trobades inter-professionals.
11. Crear espais per a treballar la participació juvenil dins la xarxa.
12. Aquesta xarxa s’ha de dinamitzar des d’algun lloc.
13. Abans de res, revisar la Llei de Joventut (aplicació, normativa, etc).
14. Participació a títol individual o participació a títol col·lectiu?
15. La Xarxa ha de permetre ajudar-nos quan volem resoldre dificultats professionals.
16. Aprofitar els recursos ja existents, no voler començar de zero.
17. Buscar sinèrgies i no voler substituir els mètodes ja existents.
18. Caldrà facilitar l’accés a la participació a la xarxa (que sigui gratuït).
19. Vigilar de no jerarquitzar massa.
20. Cal transmetre actitud de xarxa.
21. Caldrà que la Xarxa estigui en constant moviment.
22. Cal que el Grup Motor sigui heterogeni.
23. Que esdevingui un espai que cuidi als professionals.
24. Presència dels joves (han de tenir veu en aquesta?)
25. Obertura per a entitats públiques o privades i/o només persones a caràcter individual.
26. Trencar amb el produccionisme / consumisme professional.

Propostes de disseny de la xarxa (Part substantiva)

1. La xarxa se sustentarà si està equilibrada (tothom ha de donar i rebre). Calen aportacions actives.
2. Han de poder-hi participar entitats públiques i privades.
3. Evitar reproduir metodologies dels nostres llocs de treball.
4. Seguiment de models avantguardistes i d’altres experiències.
5. Ha de permetre canalitzar talent!
6. Cal que treballi per comissions d’interès comú i autogestionades.
7.Portal on poder crear grups de conversa.
8. Trobar i definir el valor afegit de la xarxa per utilitzar-lo en el discurs i el disseny.
9. Pensar en eines de difusió i participació.
10. Buscar mecanismes per a visibilitzar la xarxa i els treballadors/es.
11. No institucionalitzar la xarxa.
12. Creació d’una plataforma compartida entre professionals.
13. Posar èmfasi en la formació específica per a treballadors/es del sector.
14. Promoure la formació específica dels professionals del treball amb joves.
15. Promoure l’intercanvi entre professionals que treballen amb diferents realitats.
16. Facilitar la participació de treballadors/es de fora de Barcelona.
17. Tenim moltes persones, coneixements, recursos que de moment no són compartits.
18. Redacció del projecte de Xarxa (discurs i disseny).
19. Aprofitar recursos ja existents que puguin enriquir la xarxa. Quins?
20. Facilitar l’accés de professionals de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona.
21. Formes de comunicació possibles: ús de xarxes socials.
22. Optimització de la comunicació (eficàcia i eficiència).
23. Portal o espai web on penjar informació, compartir el coneixement... Decidir quin portal i com es dinamitzarà.
24. Introduir el treball amb i des de les experiències artístiques.
25. Utilització de l’espai públic, visibilitzar el col·lectiu.
26. Connectar els aprenentatges.
27. Escorçar distàncies entre la presa de decisions i l’execució de les mateixes.
28. Invertir el rol de les edats. Més experiència, més intervenció. Menys experiència, més planificació.

Propostes d’acció per a la creació de la xarxa (Part operativa)

1. Poder crear certificats.
2. Canviar el nom de l’associació. P.e. Associació Youth Workers Catalunya?
3. Començar amb alguna acció concreta: Per exemple, Xarxa d’intercanvi d’idiomes.
4. Portal on penjar informació, compartir coneixement, wiki, fòrum.
5. La creació de materials per difondre el projecte de BYWT per tot el territori català.
6. Començar cercant exemples de xarxes que hagin funcionat (com el Congrés Català de la Salut Mental).
7. Promoure l’autoconeixement del professional
8. CONVOCATÒRIA BYWT del grup motor de BYWT al grup motor de la Xarxa Catalana. 15 de febrer, de 12 a 14h i de 15 a 17h.
9. Fer la sessió per streaming o skype per facilitar la participació de treballadors/es que no es poden desplaçar a BCN.
10. Tenir en compte el 12è aniversari de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ).
11. Buscar aliats en d’altres entitats i col·legis professionals.
12. Transformar la plataforma del meeting per crear l’espai web de la xarxa.
13. Buscar fiançament per l’activitat de la xarxa.
14. Intercanvi de professionals (com i amb quina finalitat?).
15. Formació específica (com es decidiran les temàtiques i com s’estructuraran).
16. Creació de certificats.
17. Creació de materials.
18. Crear espais amb joves partint dels seus interessos i les seves maneres de fer.
19. Avaluar les accions i la pràctica.
20. Buscar aliances i establir sinergies que permetin treballar amb els mitjans de comunicació públics i privats la seva responsabilitat.
21. Potenciar el treball amb els diferents agents de la comunitat, diversificant les activitats i els espais on es desenvolupen. Sortir al carrer a fer activitats.
22. Negociar amb l’Administració que els treballadors de la xarxa de professional de treball amb joves que desenvolupen la seva tasca professional en serveis públics de gestió privada participin en les formacions ofertes des de l’Administració.   
boto_enrere
Associació Diomira | Vilamarí, 54 | 08015 Barcelona | Telf. 93 425 48 23
diomira.org clic