logo   logos
   

A fons

CAP A UNA XARXA DE PROFESSIONALS DEL TREBALL AMB JOVES
   

Sistema d'atenció als joves. Sentit de treball amb joves

Text: Carles Vila Mumbrú, Cristina Giménez Barrera i Sergi González Comas - BYWT
 
 

El tercer bloc temàtic del BYWT Barcelona Meeting es va centrar en la reflexió de la pràctica diària de les diferents tècniques i metodologies per tal de poder plantejar quin és el sentit de treball amb joves, entenent que treballar des del/la jove i amb el/la jove implica diferents perspectives no sempre compartides

 

El tercer bloc del BYWT Barcelona Meeting es van treballar els principis i criteris que han d’orientar el treball amb joves per tal de generar les estratègies que s’haurien d’impulsar per millorar el sistema d’atenció al jove.
Principis i criteris per a l’orientació del treball
- Proximitat. El treball amb joves s’ha de fer des de la proximitat, escoltant què diuen, què pensen, què proposen, amb un acostament distès i amb bon humor.
- Igualtat i diversitat. El sistema d’atenció ha de tenir present la igualtat d’oportunitats tenint en compte la diversitat de joves, tot fent accessibles els recursos i treballant per construir espais de referència.
- Flexibilitat. La nostra manera de treballar ha de ser flexible, amb capacitat d’adaptar-nos a cada context innovant en les metodologies i planificant les actuacions.
- Aprenentatge. Treballar entenent que el procés d’intervenció ha de permetre generar oportunitats d’aprenentatge tant pel jove com per l’adult. Aquesta intervenció ha de tenir continuïtat per produir canvis.
- Visibilitat. El sistema d’atenció ha de donar visibilitat al jovent i a les seves iniciatives. Cal reconèixer els joves i posar-los en valor.
Estratègies a impulsar
- Construir projectes educatius on els joves siguin els protagonistes, és a dir, crear espais amb joves partint dels seus interessos i les seves maneres de fer. Comptar amb les entitats, instituts i administracions locals perquè canalitzin els interessos i iniciatives, potenciant projectes d’autogestió amb l’acompanyament de l’adult. És necessari entendre que cal aprendre a utilitzar els espais de decisió i tenir marge per provar i experimentar, amb possibilitats de canvi.
- Garantir l’exercici de drets bàsics dels joves com accés a l’habitatge, treball, educació o salut. Cal centrar esforços en cobrir aquestes necessitats bàsiques. Cal fer xarxa amb professionals de diferents àmbits i introduir-se a les xarxes ja existents, aportant una nova visió a les accions que ja s’estant desenvolupant i afavorint la construcció conjunta de noves estratègies.
- Buscar aliances i establir sinèrgies que permetin treballar amb els mitjans de comunicació públics i privats en la responsabilitat d’oferir una visió no estigmatitzada del i la jove; revisar missatges que es transmeten, donar visibilitat, posar en valor la dimensió pedagògica dels mitjans, etc. Començar pels mitjans locals com a primer pas per incidir també en els generals.
- Afavorir espais de trobada i intercanvi entre joves de diferents realitats i procedències que permetin enriquir-se amb visions diferents, tot introduint les experiències artístiques com instrument de treball d’altres temàtiques (experiència, oportunitat de gaudi de la cultura, autoaprenentatge…).
- Potenciar el treball amb els diferents agents de la comunitat, diversificant les activitats i els espais on es desenvolupen. Sortir al carrer a fer activitats pels joves implicant entitats i comerços i obrir vies per tal que els propis joves puguin decidir sobre la participació a l’espai públic. Cal crear situacions que permetin l’apropiació de l’espai públic des de la complicitat i la flexibilitat.
- Generar una oferta d’oci alternatiu a l’espai públic, impulsant canvis de normes que permetin treballar des d’aquests espais sense una presència policial tant coercitiva i trobar aliats que contribueixin a positivitzar els joves.
- Avaluar les accions i la pràctica, treballant les diferents mirades, tant la del professional de joventut, altres professionals i la dels i les joves. Això permetrà comunicar, explicar allò que es fa, comprovar si funciona i poder avaluar l’impacte de les accions.
 
boto_enrere
Associació Diomira | Vilamarí, 54 | 08015 Barcelona | Telf. 93 425 48 23
diomira.org clic