logo   logos
   

A fons

CAP A UNA XARXA DE PROFESSIONALS DEL TREBALL AMB JOVES
   

Competències, habilitats i metodologies, amb el focus posat en els professionals

Text: Carles Vila Mumbrú, Cristina Giménez Barrera i Sergi González Comas - BYWT
 
 

Un segon bloc va treballar al BYWT Barcelona Meeting al voltant de les competències, habilitats i metodologies que caracteritzen el professional de la joventut per desenvolupar els diferents projectes i les conseqüents propostes d’intervenció, així com quins són aquells espais que ofereixen la possibilitat de formar-se en aquestes competències, habilitats i metodologies

 

El segon bloc temàtic del BYWT Barcelona Meeting va centrar-se en les competències, habilitats i metodologies comunes que caracteritzen al professional del treball amb joves per tal de desenvolupar els diferents projectes i les conseqüents propostes d’intervenció. Els participants en aquest grup de treball també van reflexionar al voltant de l’existència d’una formació adequada per al seu aprenentatge.

Competències, habilitats i metodologies rellevants pel treball amb joves
És necessari tenir present l’existència d’un gran ventall d’aspectes a tenir en compte i que es parteix des d’àmbits molt diferents incloent la diversitat de professionals. Així, cal posar l’atenció en el desenvolupament de la pràctica i intervenció educativa per tal d’emmarcar-la mitjançant un posicionament clar davant la joventut.
Partint d’una flexibilitat per adequar-se a les característiques de cada context i tenint clar la necessitat d’unes competències organitzatives (anàlisi, observació, planificació…), es treballa mitjançant la creativitat i una actitud oberta per adaptar-se a les necessitats dels i les joves. El vincle amb la persona jove s’entén com una peça clau per avançar en la tasca diària, incloent l’empatia, l’escolta i el respecte cap a tota diferència. Per tant, s’entén la intel·ligència emocional com una competència transversal en tot treball amb joves.
La metodologia de treball ha d’incloure la dimensió comunitària vetllant pel protagonisme dels i les joves que ha de promoure la seva creixent autonomia. És rellevant destacar que es valora el conflicte com a element desitjable en aquest acompanyament de les persones joves, doncs ajuda a la transformació a través de les seves pròpies experiències.

La formació com element clau pel treball amb joves
La proposta de formació s’hauria d’entendre des dels següents dos principis:
- Formació de caire bàsicament teòric, poc vivencial i amb períodes de pràctiques insuficients. S’entenen les pràctiques com una oportunitat formativa rellevant i cal vetllar per la seva qualitat, replantejant la incorporació d’altres models que ofereixin oportunitats òptimes per l’aprenentatge.
- Necessitat de concretar una formació bàsica per incorporar-la a diferents estudis universitaris. Oferir un ventall formatiu per a la professionalització del treball amb joves que inclogui competències tècniques, tant a nivell conceptual com procedimental, d’habilitats comunicatives, centrada en el/la jove i per al/la jove. Cal entendre la gran diversitat de perfils i de contextos en els quals es realitza el treball amb joves i aquest tipus de formació facilitaria el treball conjunt entre professionals, ja que es partiria d’una base comuna.
En relació amb el bloc 1, es va parlar de la importància de la creació d’una Xarxa de professionals de la joventut que oferís un espai formatiu àgil, creatiu i actual; així com la possibilitat de compartir discursos i enriquir visions.

 
boto_enrere
Associació Diomira | Vilamarí, 54 | 08015 Barcelona | Telf. 93 425 48 23
diomira.org clic