logo   logos
   

A fons

CAP A UNA XARXA DE PROFESSIONALS DEL TREBALL AMB JOVES
   

La creació de xarxa, Per què i Per a què?

Text: Carles Vila Mumbrú, Cristina Giménez Barrera i Sergi González Comas - BYWT
 
 

Els participants al BYWT Barcelona Meeting van organitzar-se en tres grups de treball heterogenis per debatre a l’entorn dels tres blocs temàtics proposats per facilitar el coneixement de la situació dels professionals de joventut i poder compartir experiències, metodologies i realitats per a l’enriquiment mutu. Un primer grup va treballar al voltant del concepte de xarxa

 

A partir de la idea de generar una Xarxa Catalana de Professionals del Treball amb Joves, un primer bloc del BYWT Barcelona Meeting va treballar al voltant de la idea de xarxa, intentant definir què significa fer xarxa, per què es necessita i amb quines finalitats. Aquest bloc va pretendre ser el lloc de partida d’una xarxa útil, independent de la institució i de la disciplina de la qual provingués el professional de joventut. Els participants van fer una sèrie de reflexions a partir de donar resposta a tres preguntes relacionades amb la temàtica proposada. Recollim a continuació un resum de les aportacions fetes a l’entorn d’aquestes tres qüestions.

1. Què s’entén per xarxa?
La Xarxa és un espai per compartir experiències, intercanviar posicions i anar creant, poc a poc, un sentiment de pertinença envers aquesta. Però perquè esdevingui una xarxa cal que hi hagi un valor afegit que ofereixi qualitat i que sigui atractiva perquè el professional de joventut s’apropi a aquesta, hi pugui participar, s’hi identifiqui i es relacioni amb els seus membres. En definitiva, fer el pas més ferm, dels treballadors amb joventut, per fer el salt a la gestió relacional d’aquest activitat que tant ens apassiona.

2. Com hauria de ser la xarxa?
La Xarxa ha de ser oberta, horitzontal, amb caràcter innovador i basada en un procés constructiu de treball participatiu. A partir d’aquests principis, es considera que ha de ser imprescindible que hi hagi diversitat de perfils per a construir una visió comuna del significat i valor del treball amb joves.
Cal que la Xarxa sigui dinàmica i flexible, tot recolzant la necessitat que es construeixi a partir de la col·laboració de tothom. A més a més, es proposa que aquesta esdevingui una plataforma per influir a la societat, que les temàtiques que es treballin formin part del debat social pel benefici del i la jove i pugui arribar a tenir presència als diferents mitjans de comunicació.
Finalment, es va reflexionar sobre la necessitat que aquesta Xarxa aporti experiències i aprenentatges enriquidors al professional que s’hi vinculi; a través d’una varietat d’accions i projectes, com formacions especialitzades o intercanvi d’experiències.

3. Per a què ha de servir la construcció d’una xarxa?
Tot i la gran varietat de finalitats que pot tenir la Xarxa i en què cal continuar treballant, destacar la idea compartida que la Xarxa ha de servir, com a mínim, per generar recursos i discurs. Per una banda, la Xarxa ha de generar recursos per als professionals de la Joventut. S’ha d’entendre com una font d’informació on es comparteixin pràctiques i experiències per a la innovació educativa. A més a més, també cal que la pròpia Xarxa produeixi coneixement, és a dir, que generi documentació útil per a la seva aplicació pràctica. Per altra banda, la Xarxa ha de generar un discurs propi, entenent el discurs com l’ideari de la Xarxa amb un replantejament de les tasques del professional de joventut adequant-se als canvis contextuals de l’entorn i la societat. Aquest discurs ha de donar un pes important a les potencialitats que suposa l’existència de la gran varietat de professionals que treballen amb joves, així com crear coneixement i donar força a la pròpia Xarxa perquè esdevingui un espai reivindicatiu, de reconeixement professionals però sobretot un espai relacional que pugui acompanyar als treballadors en la seva trajectòria laboral.

 
boto_enrere
Associació Diomira | Vilamarí, 54 | 08015 Barcelona | Telf. 93 425 48 23
diomira.org clic