logo   logos
   

A fons

CAP A UNA XARXA DE PROFESSIONALS DEL TREBALL AMB JOVES
   

En marxa el projecte Be Youth Worker Today

Text: Carles Vila Mumbrú, Cristina Giménez Barrera i Sergi González Comas - BYWT
 
 

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut organitza un meeting a Barcelona en el marc del projecte Be Youth Worker Today, una trobada que ha reunit del 25 al 27 de novembre més de 150 professionals del treball amb joves de 12 països de la Unió Europea amb l’objectiu de debatre a l’entorn de la creació de xarxa

 

Existeix una gran diversitat de professionals del treball amb joves que desenvolupen la seva feina en àmbits diferents, des de disciplines, perspectives diferents i institucions diferents, però no existeix un coneixement mutu ni hi ha coordinació (o poca) ni treball en xarxa entre professionals, més enllà de les administracions, empreses o entitats en les quals treballen. Aquesta va ser la constatació que va portar l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) a plantejar-nos el projecte Be Youth Worker Today – BYWT. El seu objectiu, crear xarxa entre tots aquests professionals del treball amb joves.

Manca de coneixement i coordinació dels professionals
Les administracions públiques estan organitzades en departaments, conselleries, àrees, regidories que es dediquen a diverses qüestions (treball, habitatge, cultura, educació, salut, etc), la majoria de les quals afecten a totes les persones, i en el nostre cas concret, específicament, als joves. Aquestes seccions de les administracions s’articulen en institucions, recursos, serveis, ajuts i subvencions, alguns dels quals atenen a les persones joves. Al Tercer Sector hi ha nombroses entitats que treballen amb joves. Per tant, hi ha professionals que treballen en molts sectors diferents.
Bona part de les intervencions que es fan amb joves estan finançades directament o indirectament, en bona mesura, per l’administració pública. Si no hi ha coneixement entre els diferents professionals, i per tant dels projectes, reconeixement mutu, relació, col·laboració, coordinació entre els i les professionals, és possible que es per a satisfer algunes necessitats dels joves o defensar els seus drets o promoure i facilitar les seves potencialitats de manera solapada i que, en canvi, n’hi hagi altres que estiguin desateses. Si fos així, podríem parlar d’ineficiència.

Origen del projecte
Be Youth Worker Today - BYWT és un projecte sorgit i impulsat des de l’AcPpJ amb la finalitat de treballar per a la creació d’una xarxa catalana i d’una xarxa europea transversals de professionals del treball amb joves. Es treballa en dues línies, en dos processos: un d’àmbit català i un d’àmbit europeu, cadascun amb les seves particularitats.
La proposta es va aprovar el 2013 en la Junta de l’AcPpJ i es va validar en l’Assemblea General Ordinària de novembre de 2013. Es va presentar la proposta a altres agents relacionades amb el treball amb joves i es va configurar un Grup Motor amb professionals de perfils diversos tant pel que fa a la seva formació com a la seva professió i situació laboral, tot i que encara amb un pes important de professionals vinculats a les polítiques de joventut.
Amb la intenció de començar a fer xarxa es van dedicar uns quants mesos a compartir idees i visions sobre el projecte i a debatre diverses propostes sense definir ni concretar detalls. Així s’iniciava el procés de creació de xarxa en l’àmbit català.
En l’àmbit europeu es van buscar organitzacions de diversos països de la Unió Europea (UE) relacionats amb el treball amb joves que volguessin i poguessin participar en un projecte de mobilitat i de formació de professionals en el marc del programa de la UE Erasmus+, amb la finalitat de crear xarxa de professionals, intercanviar coneixements i crear llaços de col·laboració. El projecte es va plantejar com un procés de creació de xarxa, amb una primera estació a Barcelona, un trobada (meeting) internacional de tres dies. Finalment es va trobar el partenariat d’onze organitzacions molt diverses, com administracions, ONG, entitats internacionals, una entitat de voluntariat, una universitat i una associació de joves, amb professionals amb formacions diferents i trajectòries professionals i laborals diferents, alguns contractats per l’administració, altres per entitats i altres que treballen voluntàriament. Cada organització pertany a un país diferent, amb les diferents història, cultura, visions del treball amb joves, oferta formativa, concepte de joventut, concepte del treball amb joves, etc, i amb representació de diversos indrets del mapa europeu, és a dir, els països del sud d’Europa, l’Europa central, l’Europa de l’Est, els anglosaxons i els escandinaus.
Al 2015 en el Grup Motor BYWT es van configurar quatre comissions: Acollida, Logística, Comunicació i Continguts i Metodologia i es va presentar el projecte a la convocatòria Erasmus+ de la Unió Europea.
El procés de creació de xarxa catalana continuava amb la presentació del projecte a diversos agents, entitats i institucions relacionades amb el treball amb joves, aconseguint noves incorporacions al Grup Motor, suports i ajuts institucionals i col·laboracions de col·legis de professionals i altres entitats.
Ambdós processos tenien una primera estació en la qual compartirien espais a fi de promoure l’enriquiment mutu: el Meeting Internacional Be Youth Worker Today, celebrat al centre de Barcelona els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2015.
Abans d’arribar al meeting, en l’àmbit europeu cada organització participant va recollir informació sobre el concepte de youth worker que hi ha al seu país, així com sobre les formacions existents per a professionals del treball amb joves i sobre les trajectòries i condicions laborals que tenen al seu país, informació que després es resumiria en unes infografies exposades durant el meeting i penjades posteriorment a internet. Al mateix temps cada país va aportar alguns vídeos que es van penjar a Internet en què diversos professionals explicaven breument que és per a ells i elles ser un youth worker.
En l’àmbit català es va promoure la participació de diversos agents en la concreció dels temes a debatre en els grups de treball cooperatiu que hi hauria al meeting. Es van fer nombroses entrevistes informals per a recollir els resultats que cada persona voldria que s’aconseguís amb aquests processos i concretament en el meeting i, finalment, el 17 de setembre diversos professionals van participar en una sessió que va concloure, a partir de les inquietuds i propostes recollides fins aleshores a nivell català i a nivell europeu, amb la definició dels tres blocs temàtics que marcarien les línies de debat en el segon dia del meeting: Bloc 1/ La creació de xarxa, per què i per a què? Bloc 2/ Competències, habilitats i metodologies, amb el focus posat als professionals i Bloc 3/ Sistema d’atenció als joves. Sentit del treball amb joves.

El meeting
Les capelletes a les quals ens solem aferrar, perquè ens identifiquem en elles, ens fan sentir part d’un col·lectiu, d’una manera de fer, i arran de les quals es genera corporativisme són la formació, els estudis cursats, la titulació, i l’àmbit de treball, tant si es tracta de l’administració o del tercer sector, com si és remunerat com voluntari, com si és per contractació directa o indirecta, com si les condicions laborals són bones o si són precàries.
Es va voler organitzar un meeting no de format ponència-audència, sinó treball cooperatiu i participatiu: espai cafè, relacional; compartir visions i idees; relatoria visual; buscar sinèrgies, gaudir del camí, escoltar-nos, debatre; pensament postindustrial; sumar esforços.
La primera sessió del meeting, la tarda del 25 de novembre, a l’Espai Francesca Bonnemaison, es va dedicar a una taula rodona per a conèixer les debilitats, les fortaleses, les oportunitats i els mecanismes de comunicació interna de xarxes d’àmbit europeu relacionades amb el treball amb joves (Eryica, Dynamo International, Circus, Poywe), a fi de tenir en compte les seves experiències a l’hora de debatre en altres sessions del meeting sobre la creació de xarxes de professionals.
El 26 de novembre es va iniciar amb les presentacions institucionals (Direcció General de Joventut, Diputació de Barcelona i l’AcPpJ com a entitat paraigües de l’organització; l’Ajuntament de Barcelona no va poder enviar cap representant) i una breu presentació del projecte a càrrec del Grup Motor BYWT, presentació coral amb la intenció de visibilitzar que els i les professionals del treball amb joves que s’havien implicat en l’organització del meeting ja estaven fent xarxa. Seguidament, en diversos espais del Casal de Joves Palau Alòs i del Centre Cívic Convent de Sant Agustí es van fer les dues sessions de treball cooperatiu, una al matí i una a la tarda, dinamitzades per professionals experts. Es van fer dos grups de l’àmbit català del Bloc 1, tres del Bloc 2 i tres del Bloc 3; i un grup de cada bloc de l’àmbit europeu en els que va participar a cada bloc una de les tres persones de cada partner que participava del projecte. La pausa cafè i el dinar es van celebrar al Casal de Barri Pou de la Figuera.
El 27 de novembre es van compartir les conclusions elaborades pels onze grups de treball cooperatiu, mentre es realitzava una relatoria visual, i després es va treballar, per una banda, en l’àmbit europeu i, per l’altra banda, en l’àmbit català, per elaborar propostes de futur. Finalment es va concloure el meeting amb el protagonisme de totes les persones participants amb una foto damunt de l’escenari de l’Espai Francesca Bonnemaison.

Després del meeting
Pel que fa a la creació de xarxa europea hi ha alguna proposta de futur sorgida del meeting que ja s’està executant, una de les organitzacions partners ha fet una proposta d’un projecte de continuïtat i una altra organització partner ha fet una proposta de partenariat amb projecte amb joves. Estem fent xarxa.
Pel que fa a l’àmbit català, tal com es concretar en l’elaboració de les propostes de futur del meeting, el Grup Motor es va comprometre i responsabilitzar a preparar i convocar a una trobada el 15 de febrer per emprendre el debat i les propostes iniciades al meeting.
A la trobada hi poden participar totes aquelles persones que treballen amb joves, sigui quina sigui la seva formació, situació laboral, trajectòria professional, paradigma en què treballa i perspectiva des de la qual fa intervenció. Cal omplir un formulari d’inscripció a fi de garantir una bona organització i dinamització de la jornada. Més informació a: beyouthworkertoday.net i a les xarxes socials.

 
boto_enrere
Associació Diomira | Vilamarí, 54 | 08015 Barcelona | Telf. 93 425 48 23
diomira.org clic