Una oportunitat de canvi

 
 

El 2011 ha estat declarat Any Europeu del Voluntariat, una celebració que té l’objectiu de reconèixer la important tasca social que fan voluntaris i voluntàries. Persones que dediquen el seu temps lliure a ajudar a altres persones desinteressadament. Una feina que cal destacar encara més en moments de crisi i recessió econòmica com els que vivim actualment. De fet, encara que pugui semblar el contrari, la situació econòmica actual ha fet augmentar el nombre de persones que es mouen i col·laboren voluntàriament en activitats, accions i associacions. I és que, segons els experts, aquestes situacions de vulnerabilitat, i el fet de disposar de més temps lliure per situacions d’atur o reducció d’horaris, entre d’altres, fan que la gent se sensibilitzi més amb la necessitat d’ajudar altres persones.

 
A més a més, el perfil del voluntari cada cop és més jove, fet que contribueix a aportar nous valors a la ciutadania. Els i les joves juguen un paper decisiu en l’àmbit del voluntariat a Catalunya.
Però quan parlem de voluntariat, cal tenir en compte que n’existeixen diverses formes, relacionades amb l’associacionisme i l’activisme. És a dir, persones que participen voluntàriament a través de les associacions o entitats no lucratives, o bé, persones activistes, que lluiten amb compromís de manera col·lectiva per uns ideals i uns valors socials comuns, entre d’altres.
Cal treballar per sensibilitzar la ciutadania i fomentar el voluntariat però, ara bé, cal saber explicar què vol dir ser voluntari. Hem d’eliminar tòpics, el voluntari no és mà d’obra barata ni li està prenent la feina a un professional. Cal aprofitar la celebració d’aquest Any Europeu del Voluntariat; no podem deixar que passi desapercebut sense fer visible la tasca que ja s’està fent en aquest àmbit. Hem de continuar en aquesta línia, i fer veure, especialment als i les joves, que el voluntariat és una oportunitat de canvi personal i social.
Estem segurs que el nou Govern apostarà per aquesta línia de treball en l’elaboració de les polítiques de joventut, en l’execució del nou Pla Nacional de Joventut 2010-2020 i en el desplegament de la nova Llei de Polítiques de Joventut.

Editorial Papers de Joventut, número 116