logo   logos

Presentació

 
 

L’Associació Diomira, fundada el 1987, és una organització no governamental sense afany de lucre que treballa en temes socials i especialment per crear un estat d’opinió entre totes les persones que treballen amb infants, adolescents i joves, a favor dels seus drets, i especialment per promoure polítiques que afavoreixin el procés  d’emancipació de les persones joves i la seva participació democràtica. La formació i la inserció laboral dels i les joves són els objectius prioritaris de l’entitat i els eixos principals del projecte de la revista Papers de Joventut.

La revista Papers de Joventut, que s'edita des de l'any 1982, ha aconseguit un interès creixent per part del públic al qual s'adreça i s'ha convertit en un dels projectes més importants de l'entitat. Papers de Joventut és una revista plenament consolidada, amb un públic fidel entre professionals i agents que treballen amb les persones joves, tant des de la vessant de l'administració pública, com del teixit associatiu i de l'àmbit professional i acadèmic, però també entre associacions i col·lectius juvenils.

La finalitat de la revista és fomentar accions i polítiques adaptades a les noves necessitats de la joventut, que afavoreixin el procés d'emancipació de la gent jove, especialment aportant eines i recursos per a la formació i inserció laboral de les persones joves, així com afavorint la seva participació democràtica per, en definitiva, facilitar la construcció del projecte de vida dels i les joves.

Des d'aquest espai web, volem amplificar la difusió de la revista Papers de Joventut, fent extensius els seus valors per tal d'aconseguir una societat més justa i cohesionada, on estigui garantida la igualtat d'oportunitats per a les persones joves com a ciutadans de ple dret.text
Amb el suport de:
logos_geneajunt
Webs d'interès:
logos_interes
Associació Diomira | Vilamarí, 54 | 08015 Barcelona | Telf. 93 425 48 23
diomira.org clic cnjc