Una xarxa comú de professionals del treball
amb joves
 
 

 

L'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut ha endegat un interessant projecte que sota el nom ‘Be Youth Worker Today’ pretén constituir una xarxa transversal de professionals del treball amb joves, tant en l’àmbit català com europeu. Aquesta idea sorgeix de la constatació de la necessitat que tenen les persones que es dediquen professionalment a aquest àmbit des de diferents camps d’intervenció i diferents realitats socials i territorials de posar en comú el seu treball, compartir experiències i recursos i de generar discurs a l’entorn del treball amb joves.

 

Aquesta xarxa s’entén, d’una banda, com una font d’informació on es comparteixin pràctiques i experiències per a la innovació educativa. A més, també es contempla com una font de coneixement, és a dir, per a la generació de documentació útil per a la seva aplicació pràctica. D’altra banda, amb aquesta iniciativa es pretén la generació d’un discurs propi, entenent el discurs com l’ideari de la Xarxa amb un replantejament de les tasques del professional de joventut adequant-se als canvis contextuals de l’entorn i la societat. Aquest discurs ha de donar un pes important a les potencialitats que suposa l’existència de la gran varietat de professionals que treballen amb joves, així com crear coneixement i donar força a la pròpia xarxa perquè esdevingui un espai reivindicatiu, de reconeixement professionals però sobretot un espai relacional que pugui acompanyar als treballadors en la seva trajectòria laboral.

Dediquem el monogràfic d’aquest Papers de Joventut a aquesta iniciativa, a partir de l’anàlisi del contingut i les conclusions del BYWT Barcelona Meeting, un primer punt de trobada a Barcelona que ha servit per impulsar el projecte, amb la implicació de més 150 professionals del treball amb joves de 12 països de la Unió Europea. Des del nostre mitjà felicitem l’Associació Catalana de Professionals de Joventut per aquesta iniciativa, doncs amb les dificultats actuals per la progressiva reducció pressupostària dedicada a aquest terreny, resulta cabdal el recolzament mutu i la creació de xarxes de treball per amplificar aquest àmbit d’actuació. Així mateix, encoratgem els i les professionals a continuar treballant per defensar des de la seva tasca diària els drets de les persones joves, tot i que som conscients de les perspectives que el nou escenari polític està comportant pel desenvolupament de les polítiques de joventut a nivell local.

 

Editorial Papers de Joventut, número 129