Els joves, un punt clau per sortir de la crisi
 
 

El president del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), Pau González,” reivindica el paper central dels i les joves en la societat d’avui, una societat que viu una fase històrica de regressió social i de crisi”. Malauradament, els joves ja tenen aquest paper central però no ho és en el sentit desitjable, formen part del més del 50 per cent d’atur, amb la impossibilitat d’emancipar-se, trobar una habitatge digne i portar a terme el seu projecte de vida.

 

Són, ells, un dels eixos claus no reconeguts de la crisi econòmica; la ignorància d’aquest fet i el poc interès demostrat en resoldre’l tindrà ineludibles conseqüències individuals i col·lectives.
El moviment associatiu juvenil de Catalunya ha estat, des de la transició, un exemple d’emprenedoria i promoció; juntament amb les administracions públiques, han creat, participat i lluitat per aconseguir unes polítiques de joventut per assolir fites socials, culturals i laborals i realitzar plans conjunts en favor d’un benestar social que es sega avui de soca-rel. Una de les fites aconseguides en aquests trenta anys ha estat la creació, dins els nous filons professionals, de la formació de monitor/a i director/a de temps lliure amb un cert nivell de formació especialitzada i amb una titulació homologada per la Generalitat de Catalunya.
L’oficialitat de l’educació en el lleure en la seva incorporació a les Qualificacions Professionals i l’emissió de Certificats de Professionalitat i de la seva incorporació a mòduls formatius obren un ventall de possibilitats i oportunitats a aquesta formació, una d’elles el reconeixement a la incidència social que té el lleure infantil i juvenil, sovint menys considerat, i la constatació de la feina ben feta per part del sector.
Els moviments associatius d’educació en el lleure, la Direcció General de Joventut i les escoles de formació han tingut en comú la voluntat que la formació d’educadors en el lleure fos una escola de valors de professionalitat indiscutible, tot i que en el major dels casos ha estat de caràcter voluntari. La professionalització d’aquesta formació obre moltes possibilitats d’ocupació a molts joves en situació difícil d’incorporar-se en el mercat laboral.
Els nous cursos promoguts pels serveis d’ocupació, lluny de deixar-los a la llei del mercat, han de mantenir els valors que han promogut el seu creixement, la seva renovació i el seu reconeixement professional i són les escoles, que ho han fet possible fins ara, les millors garants d’aquest objectiu que esperen ser reconegudes com a centres autoritzats per seguir progressant en aquesta formació professional i ocupacional.

Editorial de Papers de Joventut, número 122